Na portalu internetowym Taxfin.pl ukazał się artykuł Starszego Konsultanta Podatkowego Mateusza Cedro ,,Moment wykonania usług budowlanych” prezentujący opinię autora na temat zagadnienia protokołów zdawczo – odbiorczych.

Czytaj dalej

Więcej

Na portalu internetowym Taxfin.pl ukazał się artykuł Starszego Konsultanta Podatkowego Mateusza Cedro ,,Moment wykonania usług budowlanych na gruncie CIT” prezentujący praktyczne podejście organów podatkowych do zagadnienia protokołów zdawczo – odbiorczych jako momentu wykonania usług budowlanych.

Czytaj więcej

Więcej

Dnia 4 wrzeoenia 2014 r. Sejm przekaza³ Prezydentowi do podpisu ustawê z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Czytaj dalej

Więcej